ST01-102VM series (3x2mm)


3x2mm H=0.6mm薄型輕觸開關

 

1.RATING:10uA, 1V DC to 50mA, 12V DC

2. CONTACT RESISTANCE:500mΩ MAX.

3. INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. 100V DC

4. DIELECTRIC STRENGTH: 100V AC/ 1Min.

5. OPERATING FORCE:160gf / 180gf /240gf

6. OPERATING TEMPERATURE :-40℃~+85℃

7. STROKE : 0.13mm

8. OPERATING LIFE : 300,000 cycles